Podaruj 1 % dla organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie ostródzkim

Wystarczy wpisać KRS organizacji w odpowiednią rubrykę wypełnianego zeznania podatkowego za 2018 r.

Wykaz alfabetyczny

 1. Fundacja Niepełnosprawnych SANUS: KRS 0000026673
  Fundacja świadczy pomoc materialną, rzeczową oraz finansową na rzecz osób niepełnosprawnych.
 2. Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko – Mazurski Koło w Ostródzie: KRS 0000091325
  Organizacje działają na rzecz osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku.
 3. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie KRS 0000007981
  Stowarzyszenie świadczy pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualna oraz ich rodzinom.
 4. Stowarzyszenie AMAZONEK: KRS 0000069077
  Stowarzyszenia świadczą pomoc przed i po zabiegu mastektomii.
 5. Stowarzyszenie "Na Rzecz Jakości Opieki Medycznej" KRS 0000156393
  Stowarzyszenie działa w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu KRS 0000172231
  Stowarzyszenia świadczą pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
 7. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie KRS 0000046028
 8. Wspólnota WIARA i ŚWIATŁO przy Parafii św. Franciszka z Asyżu w Ostródzie KRS 0000143245
  Stowarzyszenie świadczy pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego