Zostaw 1 % w powiecie ostródzkim

To ostatni miesiąc rozliczeń. Wystarczy wpisać KRS organizacji w odpowiednią rubrykę wypełnianego zeznania podatkowego za 2013 r. Wspomóż organizacje działające w naszym powiecie.

Wykaz alfabetyczny

 1. Fundacja Niepełnosprawnych SANUS: KRS 0000026673
  Fundacja świadczy pomoc materialną, rzeczową oraz finansową na rzecz osób niepełnosprawnych.
 2. Polski Związek Niewidomych: KRS 00000911325
  Organizacje działają na rzecz osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku.
 3. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie KRS 0000007981
  Stowarzyszenie świadczy pomoc osobom z upośledzeniem umysłowym oraz ich rodzinom.
 4. Stowarzyszenie AMAZONEK: KRS 0000069077
  Stowarzyszenia świadczą pomoc przed i po zabiegu mastektomii.
 5. Stowarzyszenie "Na Rzecz Jakości Opieki Medycznej" KRS 0000156393
  Stowarzyszenie działa w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu KRS 0000172231
  Stowarzyszenia świadczą pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
 7. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie KRS 0000046028
 8. Wspólnota WIARA i ŚWIATŁO przy Parafii św. Franciszka z Asyżu w Ostródzie KRS 0000143245
  Stowarzyszenie świadczy pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego