1 % - emeryci i renciści mogą złożyć wniosek
o przekazanie jednego procenta w Urzędzie Skarbowym!

Zmiana od 15 marca 2017 r. wprowadza możliwość przekazywania 1% podatku należnego wybranej organizacji pożytku publicznego przez podatników uzyskujących dochody wyłącznie z emerytury czy renty, którzy nie korzystają z żadnych odliczeń.
Wystarczy złożyć nieodpłatnie wniosek (wg wzoru) o przekazanie 1% podatku ze wskazaniem jakiej organizacji pożytku publicznego chcemy przekazać podatek.
Ustawa ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2016 r. składanych przez podatników rozliczanych przez organy rentowe ( zatem można składać już w tym roku do 02 maja 2017 r)
Od przyszłego roku oświadczenie o przekazaniu 1% podatku należnego będzie mogło być składane nieodpłatnie, za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych albo spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego