Aktywny Samorząd 2018 w powiecie ostródzkim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie zaprasza osoby z niepełnosprawnością z powiatu ostródzkiego do uczestnictwa w PILOTAŻOWYM PROGRAMIE „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Obszary wsparcia w 2018 r.:


Moduł I:

  1. Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  2. Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  3. Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  4. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  5. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  6. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  7. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
  8. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (refundacja kosztów pobytu dziecka/podopiecznego w żłobku/przedszkolu),
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Szczegółowe informacje oraz wnioski dostępne są w naszej siedzibie oraz na stronie internetowej w zakładce "Program Aktywny samorząd"

Termin składania wniosków:
Moduł I: od 14 maja do 30 sierpnia 2018 r.
Moduł II: semestr letni do 30 marca 2018 r.
(przywrócimy termin)
semestr zimowy: od 10 września do 10 października 2018 r.


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego