Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w społeczności lokalnej

Pod takim tytułem odbędzie się konferencja 30 listopada 2016 roku w sali Morąskiego Ratusza (Plac Jana Pawła II 1), na która zapraszają Burmistrz Morąga oraz Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Morągu. Początek o godzinie 9.00.

W programie konferencji m.in.:

Spółdzielnia socjalna- dobre praktyki - Jadwiga Lipska, Spółdzielnia Socjalna "Tradycja smaków w Olsztynku"

Zatrudnienie wspomagane drogą do pełnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej osób z niepełnosprawnością intelektualną - Beata Wrzosek, Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych.

Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w świetle wychowania do wartości - Marlena Szwemińska, Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Rewalidacja osób niepełnosprawnych wchodzących w dorosłe życie na przykładzie Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Szymanowie i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Morągu - Jacek Szmalec i Monika Kacicka - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie

Jestem dorosły - pozwólcie mi nim być!, Łukasz Wieczorkowski - uczestnik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Morągu

Organizatorzy serdecznie zapraszają.

Konferencja zorganizowana jest w ramach projektu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Morągu pt.: "Otwieramy okno na świat" , który jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Źródło: www.tpdmorag.org.pl


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego