Warsztaty z aparatem fotograficznym

W dniu 17 marca 2015 roku odbędą się w Centrum Użyteczności Publicznej (CUP) warsztaty obsługi własnych aparatów fotograficznych. Osoby zainteresowane szkoleniem z obsługi aparatów fotograficznych prosimy o kontakt z biurem Polskiego Związku Niewidomych Koło w Ostródzie.
Biuro PZN mieści się przy ulicy Jana III Sobieskiego 9, pokój 115.
Tel/fax: 89-646-48-12, e-mall: kpznostroda@wp.pl


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego