Apel Fundacji SANUS

Zarząd Fundacji Niepełnosprawnych "SANUS" z siedzibą w Ostródzie zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe lub rzeczowe (np. zbiórki żywności i artykułów chemicznych w firmach wśród pracowników) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z ubogich rodzin. Fundacja nasza działa ponad dwadzieścia lat charytatywnie. Fundusze i dary rzeczowe, o jakie się zwracamy będą w całości przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji, rozdz. II §8 p.2 - pomoc rodzinom najuboższym wychowującym niepełnosprawne dzieci. Nasi podopieczni to rodziny ubogie, którym bez wsparcia na ŚWIĘTA WIELKANOCNE pozostanie smutna codzienność. Kierujemy nasze wezwanie do wszystkich "ludzi dobrej woli" z apelem:

"LOS NASZYCH POLSKICH DZIECI JEST W NASZYCH RĘKACH".

Łączę wyrazy szacunku
Prezes Fundacji
PAWEŁ PRUSIK


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego