Audycje radiowe   Sierpień 2014
Audycja XXIV
Temat: Podsumowanie działań w projekcie "Niepełnosprawni, Niepowtarzalni". Zakończenie audycji radiowych.
Gość: Realizatorzy projektu.


Lipiec 2014
Audycja XXIII
Temat: Ruch Self-Adwokatów w powiecie ostródzkim - założenia, praktyka, oczekiwania.
Gość: Marta Kosecka i Dominik Pawłowski - Regionalna Organizacja Self-Adwokatów w Ostródzie.


Czerwiec 2014
Audycja XXII
Temat: Nowe zasady wydawania kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.
Gość: Tomasz Podsiadło - Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostródzie


Maj 2014
Audycja XXI
Temat: Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie na rzecz osób z niepełnosprawnością w powiecie ostródzkim.
Gość: Iwona Szelkowska - Doradca Regionalnego Ośrodka Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Olsztynie


Kwiecień 2014
Audycja XX
Temat: Wartość zrzeszania się organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością na przykładzie ERKON.
Gość: Beata Wrzosek - autorka i koordynator projektów Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych. Kobieta Sukcesu Warmii i Mazur 2013.


Marzec 2014
Audycja XIX
Temat: Sport w życiu osób z niepełnosprawnością.
Gość: Tomasz Woźny - Prezes Integracyjnego Klubu Sportowego ATAK z Elbląga.


Luty 2014
Audycja XVIII
Temat: Działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Gość: Tomasz Podsiadło - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.


Styczeń 2014
Audycja XVII
Temat: Założenia polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych - wydatkowanie środków europejskich w województwie warmińsko - mazurskim w nowym okresie programowania.
Gość: Wiesława Przybysz - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Warmińsko - Mazurskiego.


Grudzien 2013
Audycja XVI
Temat: Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych w polskim systemie prawnym - teoria i praktyka.
Gość: dr Monika Zima - Parjaszewska - Współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.


Listopad 2013
Audycja XV
Temat: Działania Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych.
Gość: Kamil Petynka - Dyrektor Oddziału Warmińsko - Mazurskiego PFRON


Październik 2013
Audycja XIV
Temat: Ekonomia społeczna - szansa dla osób niepełnosprawnych.
Gość: Arkadiusz Jachimowicz - Prezes Zarządu Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.


Wrzesień 2013
Audycja XIII
Temat: Edukacja osób niepełnosprawnych.
Gość: Prof. UWM dr hab. Agnieszka Żyta


Sierpień 2013
Audycja XII
Temat: Teatr jako forma terapii i integracji osób niepełnosprawnych.
Gość: Monika Kazimierczyk - animator kultury, instruktor teatralny, reżyser, teatroterapeuta


Lipiec 2013
Audycja XI
Temat: Działania projektowe na rzecz osób niepełnosprawnych w województwie warmińsko - mazurskim.
Gość: Andrzej Jurkian Koordynator Projektów Warmińsko - Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.


Czerwiec 2013
Audycja X
Temat: Zmiany w prawie dotyczące osób niepełnosprawnych - postulaty, stanowiska, wnioski.
Gość: Marek Plura – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych.


Maj 2013
Audycja IX
Temat: Niepełnosprawności powodowane przez choroby neurologiczne.
Gość: Maria Bortkiewicz - lekarz neurolog, Anna Monist - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Jakości Opieki Medycznej w Ostródzie.


Kwiecień 2013
Audycja VIII
Temat: Niesłyszący wśród nas. Codzienność osób z zaburzeniami głosu, mowy i słuchu.
Goście: Krzysztof i Barbara Parda z Olsztyna.


Marzec 2013
Audycja VII
Temat: Niepełnosprawności związane z chorobą nowotworową piersi.Mity, leczenie, rehabilitacja.
Gość: Elżbieta Ostrowska - Czupryńska - Prezes Zarządu Ostródzkiego Towarzystwa Amazonek.


Luty 2013
Audycja VI
Temat: Niepełnosprawni z zaburzeniami psychicznymi w naszym społeczeństwie
Goście: Robert Burdalski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szyldaku


Styczeń 2013
Audycja V
Temat: Życie osób z chorobą narządu wzroku -mity i rzeczywistość
Goście: Tadeusz Milewski - Dyrektor Zarządu Okręgu Warmińsko - Mazurskiego Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie


Grudzień 2012
Audycja IV
Temat: Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością ruchową w powiecie ostródzkim.
Goście: Marek Skaskiewicz Prezes Warmińsko - Mazurskiego Stowarzyszenia Ludzi Niepełnosprawnych ALFA


Listopad 2012
Audycja III
Temat: Problemy osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Goście: Mieczysław Kowalczyk Przewodniczący PSOUU Koło w Ostródzie Paweł Jaworski Self - Adwokat WTZ w Ostródzie


Październik 2012
Audycja II
Temat: Uczestnicy projektu.
Gość: Tomasz Podsiadło Dyrektor PCPR w Ostródzie


Wrzesień 2012
Audycja I
Temat: Informacje o projekcie.
Gość: Tomasz Podsiadło Dyrektor PCPR w Ostródzie


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego