Zaproszenie na badania diagnostyczne

STOWARZYSZENIE NA RZECZ JAKOŚCI OPIEKI MEDYCZNEJ W OSTRÓDZIE
Z A P R A S Z A


mieszkańców Lubajn, Newego Siedliska, Zwierzewa
na otwarte bezpłatne badania diagnostyczne w zakresie poziomu cukru, cholesterolu, ciśnienia, BMI oraz EKG

które odbędą się dnia 23.11.2013 r. (Sobota)
w godz. 10.00 - 14.00
w Szkole Podstawowej w Zwierzewie.

Badania przeprowadzą lekarze specjaliści
oraz średni personel medyczny.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego