Bezpłatne szkolenie komputerowe

Zapraszamy osoby po 60 roku życia, zainteresowane nauką obsługi własnego laptopa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu komputerowym. Szkolenie 10 -dniowe odbywać będzie się w CUP-ie w Ostródzie w dniach 3 -14 marzec.2014r. Zapisy już trwają.

Kontakt: Biuro Polskiego Związku Niewidomych
Ul. Jana III Sobieskiego 9, pokój 115.
Tel/fax: 89-646-48-12, e-mall: pznostroda@wp.pl


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego