Biuro Karier

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt Biuro Karier współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest:

Beneficjentami projektu mogą być osoby z z terenu województwa warmińsko - mazurskiego, posiadające orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim (nie więcej niż 10% BO) stopniu niepełnosprawności (wyjątek stanowią osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, wydane z uwagi na upośledzenie umysłowe), które na dzień rozpoczęcia realizacji projektu : Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły.
Uczestnikom zapewniamy bezpłatnie:
  1. Działanie informacyjno-promocyjne i rekrutacja.
  2. Poradnictwo psychologiczne i doradztwo zawodowe dla zrekrutowanych uczestników projektu.
  3. Przygotowanie Indywidualnych Planów Działań - planów drogi życiowej i zawodowej.
  4. Pomoc we wdrożeniu IPD poprzez zorganizowanie szkoleń, warsztatów aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby, pośrednictwo pracy.
  5. Wsparcie pośrednika pracy - aktywne poszukiwanie pracy na otwartym rynku.
  6. Monitoring sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych - beneficjentów projektu.
  7. Udział 50% beneficjentów w warsztatach aktywizujących z doradcą zawodowym i psychologiem.
  8. Szkolenia zawodowe dla części beneficjentów.
  9. Giełda pracy
Ponadto dla uczestników szkoleń przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu.
W załączeniu KARTA ZGŁOSZENIOWA dla uczestników projektu. Kartę można odesłać pocztą, fakse, e-mailem lub dostarczyć osobiście.
Wszystkich chętnych do udziału w naszym projekcie (rekrutacja do projektu ma charakter ciągły) zapraszamy do siedziby W-MSON, Al.Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. 14, tel. 89 523 22 14, 504 22 55 95
Informacja w Ostródzie: PCPR w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. 202 tel. 89 6429889


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego