Dofinansowanie osoby niepełnosprawnej

Jeśli zostaniesz zatrudniony to Twój pracodawca może się starać się o:

Źródło: www.zielonalinia.gov.pl

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego