Dofinansowanie na zakup podręczników szkolnych
dla uczniów z niepełnosprawnościąProgram Ministerstwa Edukacji Narodowej "Wyprawka szkolna" umożliwia uzyskanie dofinasowania do podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego, specjalnego lub zawodowego.

Są dwie grupy uczniów, którzy mogą ubiegać się o dofinasowanie: Pierwsza grupa to każdy uczeń, który: Druga grupa to każdy uczeń, który: Wniosek należy złożyć w szkole do której uczęszcza uprawniony uczeń. Zapytaj w swojej szkole, urzędzie miasta lub gminy lub na stronach internetowych tych instytucji o potrzebne oświadczenia i dokumenty.

Więcej na ten temat znajdziesz na stronie http://obywatel.gov.pl


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego