Jeśli Twoje dziecko posiada orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego

Szkoła ma obowiązek opracowania indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego.
Dyrektor szkoły musi poinformować Cię o spotkaniu zespołu nauczycieli i specjalistów w szkole. Zespół ten decyduje o sposobie realizacji procesu edukacyjnego, w tym, jakie zajęcia powinny być realizowane indywidualnie. Uczestniczenie rodziców w takim zespole jest konieczne.
Program edukacyjno – terapeutyczny powinien być dostosowany do możliwości i potrzeb Twego dziecka.
Jeśli Twoje dziecko nie posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ale ma problemy z funkcjonowaniem w szkole (np. zdrowotne) może zostać objęte zindywidualizowaną ścieżką kształcenia na terenie szkoły ( na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej).

Źródło: MEN


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego