Infolinia konsumencka 801 440 220

Jeśli masz problem z reklamacją po zakupie towaru, jesteś w sporze z zakładem energetycznym czy gazowym, nie zgadzasz się z usługodawcą internetowym zadzwoń pod numer 801 440 220 (koszt wg taryfy operatora) - szybka i rzeczowa porada prawna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-00 do 18.00.

Można otrzymać odpowiedź na proste pytania konsumenckie, uzyskać informacje o przepisach oraz o wyspecjalizowanych instytucjach udzielających porad związanych np. z zakupem energii, telekomunikacją czy finansami. Do rozmowy telefonicznej warto być przygotowanym - mieć przy sobie dokumenty oraz znać podstawowe fakty sprawy i dotychczasowe działania.

Po adresem porady@dlakonsumentow.pl można uzyskać bezpłatną poradę prawna w przypadkach wymagających analizy dokumentów. Pomoc konsumenci mogą uzyskać również w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, gdzie uzyskają poradę osobistą, telefoniczną i mailową.

Pomoc prawną świadczą oddziały Federacji Konsumentów w 32 jednostkach na terenie całego kraju oraz prawie 400 Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów

W powiecie ostródzkim przyjmuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów: ul. Jana III Sobieskiego 5 tel. 89 642 98 63 e-mail: prk@powiat.ostroda.pl Poza poradnictwem można liczyć na pomoc np. w napisaniu pisma reklamacyjnego czy procesowego. Rzecznicy mogą także wystąpić z powództwem w imieniu konsumenta lub wstąpić za jego zgodą do toczącego się postępowania sądowego w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda
tel. 89 642 98 63

e-mail: prk@powiat.ostroda.pl


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego