Informacja dla organizacji pozarządowych

Informuję, że na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie www.uw.olsztyn.pl w zakładce "ZDROWIE" zostało zamieszczone Ogłoszenie dotyczące naboru na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Olsztynie.
Zapraszam Państwa do zgłaszania kandydatów spełniających wymogi określone w art. 67 e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.186 ze zm.) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja br. na adres Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
Proszę o ewentualne przekazanie informacji osobom zainteresowanym tym tematem.

Z poważaniem

Elżbieta Mierzyńska
Główny Specjalista
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego