Zgłaszanie kandydatów do Powiatowej
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Starosta Ostródzki informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Ostródzie.
Do zadań powiatowej rady należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji ich praw, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Rada składa się z 5 członków, kadencja trwa cztery lata, a posiedzenia odbywają się co najmniej raz na kwartał.
Uprawnione do zgłaszania kandydatów są organizacje i organy zajmujące się lub pracujące na rzecz osób niepełnosprawnych. Termin zgłaszania upływa 30 września 2015 r.


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego