Konferencja szkoleniowa : "Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych - zasady ogólne, konsekwencje prawne, praktyka."

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Ostródzie serdeczne zaprasza wszystkich zainteresowanych:

osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziców i opiekunów, przedstawicieli samorządów, pomocy społecznej, instytucji publicznych, szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych, rehabilitacyjnych, wspierających osoby z niepełnosprawnościami, organizacji pozarządowych

na Konferencje szkoleniową pt. "Konwencja o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami - zasady ogólne, konsekwencje prawne, praktyka",

która odbędzie się 29 maja 2013 r o godz. 9 30 w sali konferencyjnej Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana II Sobieskiego 9.

Prelegent: Monika Zima-Parjaszewska - doktor nauk prawnych, ukończyła egzaminem sędziowskim aplikację sądową, adiunkt w Katedrze Prawa i Kryminologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, wiceprezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Specjalistka w dziedzinie praw człowieka, prawa konstytucyjnego i antydyskryminacyjnego w szczególności statusu prawnego osób z niepełnosprawnością intelektualną i ubezwłasnowolnienia oraz przeciwdziałania przemocy wobec osób z niepełnosprawnością. Ekspertka wielu organizacji pozarządowych: Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Kampanii Przeciw Homofobii, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Autorka wielu publikacji dotyczących praw człowieka, zasady równego traktowania, osób z niepełnosprawnością intelektualną, przeciwdziałania przemocy. Trenerka z zakresu praw człowieka, antydyskryminacyjna, współautorka programu szkoleń dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - Self-Adwokatów.


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego