Konsultacje programu działań dla osób z niepełnosprawnością
w naszym powiecie

Uwagi i opinie do dokumentu można zgłaszać na formularzu do 16.01.2018 r. do godz. 13.00 na adres mailowy fz@pcpr.ostroda.pl , pocztą lub osobiście pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5, 14 -100 Ostróda.
Ponadto organizowane jest spotkanie konsultacyjne w dniu16.01.2018 r. w Starostwie Powiatowym w Ostródzie pok. 401 (III piętro) w godz.9.00 – 11.00, na którym będzie można zgłaszać uwagi.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego