Kurs instruktora sportu osób niepełnosprawnych - bezpłatnie

Planowany początek kursu październik 2015.
Wymagania:

Dodatkowych informacji udziela Jacek Krzekotowski tel. 601784065
Specjalizacje: Istniej możliwość utworzenia dodatkowych specjalizacji pod warunkiem zebrania minimum 10 osobowej grupy.

Szczegóły w linku

Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego