Ekonomia społeczna

Co to jest ekonomia społeczna?
Co ekonomia społeczna oznacza w praktyce?
Gdzie szukać informacji?

Ekonomia społeczna to jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa ona określana również jako gospodarka społeczna, a także przedsiębiorczość społeczna.

Jak definiuje się ekonomię społeczną?
Za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalność o celach głównie społecznych, której zyski w założeniu są reinwestowane w te cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli.

Kryteria EMES (European Research Network)

Kryteria ekonomiczne:

Kryteria społeczne: Ten zestaw kryteriów jest definicją idealnego przedsiębiorstwa społecznego. Od przedsięwzięć zaliczanych do tego sektora nie wymaga się zatem spełnienia wszystkich kryteriów, lecz większości z nich.

Co ekonomia społeczna oznacza w praktyce?
Przedsiębiorstwa społeczne mogą pełnić bardzo różnorodne funkcje. Ze względu na ciągle jeszcze małą skalę ekonomii społecznej w Polsce, wiele z opisanych tu obszarów dopiero czeka na rozwinięcie. Źródło: ekonomiaspoleczna.pl


Gdzie szukać informacji?

Powiat ostródzki jest objęty działaniem Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego