Uprawnienia niepełnosprawnych pracowników na rynku pracy ON
(dotyczy wszystkich osób niepełnosprawnych)

Niepełnosprawni w stopniu znacznym i umiarkowanym:

Niepełnosprawni w stopniu lekkim:


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego