Aktywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie realizuje program pilotażowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Aktywny Samorząd".

Moduły, obszary i zadania programu dla osób niepełnosprawnych w 2013 r.
MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Szczegóły programu na stronie internetowej PCPR w Ostródzie


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego