Dofinansowania

 1. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze O zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, w zależności od potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności. Aby starać się o dofinansowanie należy złożyć w PCPR:
  • wypełniony WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE;
  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub ZUS;
  • oryginał(y) faktur(y) (z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego);
  • kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (zrealizowanego przez sklep ortopedyczny i potwierdzonego za zgodność z oryginałem).
 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Aby starać się o dofinansowanie należy złożyć w PCPR:
  • wypełniony WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH;
  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub ZUS;
  • zaświadczenie lekarskie, o potrzebie rehabilitacji w warunkach domowych;
  • wycenę sprzętu rehabilitacyjnego lub fakturę proforma.
 3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują. Aby starać się o dofinansowanie należy złożyć w PCPR:
  • wypełniony WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ;
  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub ZUS;
  • zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia;
  • udokumentowaną podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych.
 4. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Aby starać się o dofinansowanie należy złożyć w PCPR:
  • wypełniony WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU URZĄDZEŃ LUB WYKONANIA USŁUG Z ZAKRESU LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ W ZWIĄZKU Z INDYWIDUALNYMI POTRZEBAMI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ;
  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub ZUS.
 5. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Aby starać się o dofinansowanie należy złożyć w PCPR:
  • wypełniony WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU URZĄDZEŃ Z ZAKRESU LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH;
  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub ZUS.
 6. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Aby starać się o dofinansowanie należy złożyć w PCPR:
  • wypełniony WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM;
  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub ZUS;
  • wniosek lekarza, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

  Druki wszystkich wymienionych wniosków można pobrać w PCPR lub na stronie internetowej www.pcpr.ostroda.pl (w zakładce "formularze do pobrania" lub "rehabilitacja społeczna").

  Informacji na temat uprawnień dla osób niepełnosprawnych udziela doradca ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.

  Zespół do Spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

  Osoby prowadzące:

  Alicja Mikulewicz
  Daria Kropidłowska

  tel: 89 642 98 90


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego