Karta parkingowa

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Kartę parkingową wydaje Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostródzie.

Uprawnione do otrzymania są:


Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie są uprawnione do otrzymania karty parkingowej.

Dokumenty wymagane do wydania karty parkingowej:
Nie ma obowiązku zwrotu starej karty parkingowej.

Przewodniczący Zespołu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku przez osoby uprawnione informuje o terminie i miejscu odbioru karty. ( uwaga: to nie znaczy, że wydaje kartę w ciągu 30 dni)

Ważność karty:
Karta traci ważność:


Od 01 lipca 2015 r. obowiązują tylko nowe karty parkingowe. Karty wydane przed 01 lipca 2014 r straciły ważność. Posługiwanie się kartą parkingową w sposób nieuprawniony jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 2 tysięcy złotych.

Wzór:
Dla osoby niepełnosprawnej
   Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosći
   ul. Kościuszki 2 (przychodnia) pok.310 III piętro
   14 - 100 Ostróda
   tel. 89 642 73 88

Uwagi

"Koperta"

Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ma większe wymiary niż standardowe miejsce parkingowe. Musi być oznaczone poziomym oznaczeniem koperty (znak p-18) i symbolem osoby niepełnosprawnej (co sprawia, że "koperty" nie da się wytyczyć na powierzchni nieutwardzonej). Dodatkowo zaleca się oznaczać je tabliczką do znaków drogowych pionowych T-29.
Nowe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością muszą być malowane na niebieskim tle. Istniejące miejsca muszą zostać przemalowane do 30 czerwca 2017 r. Nie została określona intensywność koloru, stonowanie zależy od zarządcy parkingu - zasadą jest widoczność "koperty".
Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym, umożliwiającym odczytanie jej daty ważności, numeru oraz organu wydającego (czyli do góry stroną bez zdjęcia).

Ile powinno być "kopert"?

Od 1 września 2014 r. zarządcy nieruchomości są zobowiązani do wyznaczenia adekwatnej do wielkości parkingu liczby miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością:
- 1 stanowisko - jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi 6 - 15;
- 2 stanowiska - jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi 16 - 40;
- 3 stanowiska - jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi 41 - 100;
- 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi więcej niż 10

Prywatne miejsce?

Nie ma możliwości wyznaczenia prywatnej "koperty" z numerem rejestracyjnym danego samochodu. na drogach i parkingach publicznych. Na nich wszystkie "koperty" powinny być dostępne na równych zasadach dla wszystkich uprawnionych użytkowników.
W przypadku prywatnych właścicieli drogi (np. spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych) istnieje możliwość wyznaczenia miejsca parkingowego przypisanego do konkretnego pojazdu. Może się to odbyć na podstawie umowy między stronami. W praktyce zachodzi to bardzo rzadko i zazwyczaj wiąże się z ponoszeniem opłat za wyznaczone miejsce.

Parkowanie na drogach prywatnych

Od 4 września 2010 r. obowiązują przepisy, na podstawie których policja oraz straż miejska mogą karać kierowców źle zaparkowanych samochodów również na drogach prywatnych (np. na parkingu przy supermarkecie). Maksymalny wymiar takiego mandatu wynosi 500 zł oraz punkty karne.

Karta uprawnia:

1. Wedle przepisów, kierujący pojazdem samochodowym oznaczonym Kartą parkingową, będący osobą niepełnosprawną bądź przewożący taką osobę, może nie stosować się do następujących znaków drogowych:
Nie stosując się do wyżej wymienionych znaków drogowych, musimy jednak zachować szczególną ostrożność i nie możemy powodować utrudnień czy zagrożeń ruchu.

UWAGA: EMBLEMAT INWALIDZKI NAKLEJONY NA SZYBIE SAMOCHODU NIE JEST FORMALNYM DOKUMENTEM UPRAWNIAJĄCYM DO NIESTOSOWANIA SIĘ DO NIEKTÓRYCH ZNAKÓW DROGOWYCH. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE NAKLEJKA TO TYLKO OZNACZENIE POJAZDU, KTÓRYM PORUSZA SIĘ OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.

2. Drugim uprawnieniem wynikającym z posiadania Karty parkingowej jest możliwość parkowania na miejscach dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Warto zaznaczyć, że Karta parkingowa uprawnia osobę z niepełnosprawnością do parkowania na "kopercie", nie oznacza to jednak, że takie parkowanie musi być bezpłatne. W wielu polskich miastach obowiązują tzw. strefy płatnego parkowania ustanowione na podstawie uchwał rad tych miast. Zazwyczaj w uchwałach przyjęto zapisy mówiące, że parkując na "kopertach" dla pojazdów osób z niepełnosprawnością, nie ponosimy opłat. Nie jest to jednak regułą, dlatego jeśli wybieramy się do innego miasta, sprawdźmy, jakie obowiązują tam zasady.


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego