Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PEGAZ 2010

Cele programu:

STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

Celem programu jest pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne.

Komputer dla HOMERA 2010

Celem programu jest dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich, urządzeń lektorskich. Program skierowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu wzroku.

UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie

Program ma na celu poprawienie warunków kształcenia uczniów niepełnosprawnych, zamieszkujących w gminach oraz umożliwienie im uczestnictwa w zajęciach podnoszących sprawność fizyczną i psychiczną. Realizatorem programu są Gminy.

Szczegółowe informacje na temat realizowanych programów można uzyskać:
PFRON Oddział Warmińsko - Mazurski
ul. Mickiewicza 21/23,
10 - 508 Olsztyn
tel. 89 534 91 51
www.pfron.org.pl


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego