Jak się włączyć?


Jeśli chcesz brać udział w działaniach organizacji pozarządowych, masz wiele możliwości.

Możesz zostać:

Źródło: www.ngo.pl


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego