Ostródzkie stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób
z wadą słuchu i ich rodzin "OST-SURDUS"

W naszym powiecie rozpoczęło działalność stowarzyszenie na rzecz osób głuchych oraz niedosłyszących, w szczególności dzieci i ich rodzin. Celami Stowarzyszenia są działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności osób niesłyszących, niedosłyszących, słabosłyszących, zaimplantowanych oraz z wadami wymowy. Prezesem Zarządu został Pan Robert Żarczyński.
Osoby zainteresowane zapraszamy do współpracy. Szczegółowe informacje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 pok.202 tel. 896429889. e-mail: mariusz@niepowtarzalni.ostroda.pl


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego