Organizacje pozarządowe
działające na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie ostródzkim


 1. Fundacja Niepełnosprawnych SANUS
  Fundacja świadczy pomoc materialną, rzeczową oraz finansową na rzecz osób niepełnosprawnych.

  Kontakt
  ul. Wierzbowa 7
  14 -100 Ostróda
  tel. kom. 665 555 790
  kontakt@sanus.aniwo.pl
  www.sanus.aniwo.pl

 2. Stowarzyszenia AMAZONEK:
  Stowarzyszenia świadczą pomoc przed i po zabiegu mastektomii.

  Kontakt:
  • Morąskie Stowarzyszenie "AMAZONEK"
   ul. Jana Pawła II 1
   14 - 300 Morąg
   tel. 89 757 40 52
  • Ostródzkie Towarzystwo "AMAZONKI"
   ul. Olsztyńska 2
   14 - 100 Ostróda
   tel. 89 642 00 35
   www.amazonki-ostroda.pl

 3. Morąskie Stowarzyszenie Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym
  Stowarzyszenie świadczy pomoc pielęgniarską, psychologiczną, socjalną osobom chorym psychicznie oraz ich rodzinom.

  Kontakt:
  ul. Sienkiewicza 6/17
  14 - 300 Morąg
  msppinch@gmail.com

 4. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy Ostróda
  PKPS świadczy pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym oraz rodzinom pozbawionym środków do życia.

  Kontakt:
  ul. Sienkiewicza 15
  14 - 100 Ostróda
  tel. 89 642 73 98
  www.pkps-ostroda.pl

 5. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów:
  Organizacje świadczą pomoc socjalno - bytową emerytom, rencistom oraz osobom niepełnosprawnym.

  Kontakt:
  • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Morągu
   Plac Jana Pawła II 1
   14 - 300 Morąg
   tel. 89 757 27 72

  • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Ostródzie
   ul. Mickiewicza 24 pok. 16A
   14 - 100 Ostróda
   tel. 89 642 93 34

 6. Polski Związek Niewidomych
  Organizacje działają na rzecz osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku.

  Kontakt
  • Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko - Mazurski Zarząd Koła w Ostródzie
   ul. Jana III Sobieskiego 9, pokój 115
   14 - 100 Ostróda
   tel. 89 646 48 12
   www.pznostroda.republika.pl

  • Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko- Mazurski Zarząd Koła w Morągu
   Plac Jana Pawła II 1/3
   14 - 300 Morąg

 7. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków:
  Stowarzyszenia działają na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

  Kontakt
  • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Gminne w Ostródzie
   z siedzibą w Samborowie

   Zatorze 12
   Samborowo
   14 - 100 Ostróda
   tel. 89 647 70 40
  • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko - Gminne
   w Morągu

   ul. Jana Pawła II 1
   14 - 300 Morąg
  • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko - Powiatowe
   w Ostródzie

   ul. Grunwaldzka 22a/2
   14 - 100 Ostróda

 8. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie
  Stowarzyszenie świadczy pomoc osobom z upośledzeniem umysłowym oraz ich rodzinom.

  Kontakt:
  ul. Grunwaldzka 19A
  14 - 100 Ostróda
  tel. 89 646 49 29
  www.ostroda.psouu.org.pl

 9. Stowarzyszenie "Na Rzecz Jakości Opieki Medycznej"
  Stowarzyszenie działa w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niepełnosprawnych.

  Kontakt:
  Olsztyńska 2 pok. 209
  14 - 100 Ostróda
  tel. 89 646 03 80
  www.medica.ostroda.net

 10. Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Osób Niepełnosprawnych "AMICUS"
  Stowarzyszenie działa na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Do głównych zadań organizacji należy: organizowanie dzieciom i młodzieży zajęć rehabilitacyjnych, warsztatowych, wyjazdów na przeglądy twórczości, konkursów.

  Kontakt:
  ul. Grunwaldzka 13
  14 - 100 Ostróda
  tel. 89 646 26 51
  amicus.ost@op.pl

 11. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin SONIR Gminy Grunwald z/s w Stębarku
  Stowarzyszenie działa w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

  Kontakt:
  Stębark 56
  14 - 107 Gierzwałd
  sonir_grunwald@o2.pl

 12. Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Dębowe Wzgórze"
  Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych, świadczy pomoc w zakresie rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach kształcenia.

  Kontakt:
  Szymanowo 2
  14 - 300 Morąg
  tel. 89 757 45 69
  stow@debowewzgorze.pl

 13. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
  Stowarzyszenia świadczą pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

  Kontakt:
  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu
   ul. Jana Pawła II 1
   14 - 300 Morąg
   tel. 89 757 63 60
   tpdmorag@wp.pl

  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski ul. Ostródzka 30
   14 - 105 Łukta
   tel. 89 647 53 05

  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży specjalnej Troski
   ul. Kopernika 13b
   14 - 330 Małdyty
   tel. 89 758 62 83

 14. Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych ALFA
  Stowarzyszenie zrzesza osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu.

  Kontakt:
  ul. 11- go Listopada 25 pok. 2
  14 - 100 Ostróda
  tel. 89 646 93 34 wew. 10
  alfa_ostroda@free.ngo.pl

 15. Wspólnota WIARA i ŚWIATŁO przy Parafii św. Franciszka z Asyżu
  w Ostródzie

  Stowarzyszenie świadczy pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.

  Kontakt:
  ul. Jagiełły 33/1
  14 - 100 Ostróda
  tel. 89 642 02 21
  halinahej@wp.pl
  www.wiaraiswiatlo.ostroda.pl

 16. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie

  Kontakt:
  Szymonowo 14, 14-330 Małdyty
  tel. (89) 758 60 13
  szymonowo@wp.pl
Inne organizacje pozarządowe w naszym powiecie


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego