Nie bądź obojętny!

Nie przechodźmy obojętnie obok potrzebujących wsparcia. Powiadamiajmy odpowiednie służby gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy.

Ogólnopolskie numery alarmowe:

997 policja

986 straż miejska

112 jednolity numer alarmowyWe wszystkich województwach działają centra zarządzania kryzysowego. W których osoby bezdomne uzyskają informację o wolnych miejscach w placówkach tj. ogrzewalnie, noclegownie czy schroniska. W centrach działają infolinie z których może korzystać każdy , również bezdomni. Można tutaj uzyskać informacje na temat pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa.

Warmińsko - mazurskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

89 535 19 30

608 470 780Źródło: MRPiPS


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego