Dodatkowy numer infolinii do PFRON dla osób z niepełnosprawnością

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) uruchomił nowy dodatkowy numer infolinii dla osób niepełnosprawnych: 0 801 108 600 dla połączeń z telefonów stacjonarnych (osoba telefonująca poniesie koszt tylko pierwszej minuty połączenia - zgodnie z cennikiem operatora). Pracownicy infolinii udzielają informacji w zakresie m.in. zadań ustawowych PFRON, uprawnień osób niepełnosprawnych, realizowanych programów.

Dotychczasowy numer infolinii: 22 50 55 670 nadal będzie czynny dla połączeń z telefonów komórkowych. Infolinia będzie działać od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9.00 - 15.30.

W Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działają jeszcze dwie infolinie:

0 801 233 554 (lub 22 581 84 10) - udzielająca informacji wyłącznie w sprawach związanych z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub refundacją składek na ubezpieczenie społeczne oraz zagadnieniami Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR).


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego