Obóz sportowy w Augustowie dla dzieci i młodzieży

Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła w Ostródzie, zaprasza dzieci niepełnosprawne w wieku od 10 do 20 lat z powodu dysfunkcji wzroku albo ruchu do bezpłatnego uczestnictwa w wakacyjnym obozie sportowym w Augustowie 26.07-5.08.2014 r.
Projekt ten ma na celu pokazać młodym ludziom, że pomimo niepełnosprawności spowodowanej schorzeniem narządu wzroku lub ruchu można ćwiczyć, uprawiać sporty, a także trenować pod okiem najlepszych trenerów by w rezultacie startować w mistrzostwach organizowanych nie tylko na terenie naszego kraju. Organizatorzy zapewniają wszystkim
Beneficjentom projektu bezpłatnie: dojazd, wyżywienie, nocleg, zajęcia z trenerami, psychologiem sportowym i fizjoterapeutą.
Zainteresowani rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i znacznym chorująca na schorzenie wzroku lub ruchu proszona jest o kontakt z biurem Polskiego Związku Niewidomych, który mieści się w Centrum Użyteczności Publicznej przy ulicy Jana III Sobieskiego 9, pokój 115. tel. 89-646-48-12. w godzinach 8,00-14,00.

Źródło: PZN Koło w Ostródzie


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego