Ostatnia szansa na przystąpienie do projektu "Niepełnosprawni, Niepowtarzalni - w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji"

Informujemy, że z dniem 29 listopada zakończy się rekrutacja Uczestników do projektu "Niepełnosprawni, Niepowtarzalni - w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przypominamy, że projekt skierowany jest do osób, które::

 1. posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 2. zamieszkują na terenie powiatu ostródzkiego;
 3. nie pozostają w zatrudnieniu;
 4. są w wieku aktywności zawodowej;
 5. korzystają z usług pomocy społecznej.
W ramach projektu będą miały miejsce następujące działania:
 1. Wsparcie indywidualne i grupowe
  Wszystkim Uczestnikom udzielone zostanie wsparcie psychologiczne oraz zawodowe. Zorganizowane zostaną indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem oraz doradcą zawodowym.
 2. Warsztaty umiejętności społecznych
  Zorganizowane zostaną warsztaty umiejętności społecznych w 7 blokach tematycznych, zarówno w formie stacjonarnej, jak i wyjazdowej. Zaplanowano m.in.: warsztaty motywacyjne, samopoznanie, trening asertywności, komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, budowanie własnego wizerunku, a także warsztat "Być kobietą" połączony z kursem wizażu.
 3. Warsztat umiejętności zawodowych
  Zorganizowany zostanie cykl warsztatów z zakresu kompetencji zawodowych w 3 blokach tematycznych obejmujący zagadnienia dotyczące m.in.: aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, kontaktu z pracodawcą, podstaw działalności gospodarczej oraz ekonomii społecznej.
 4. Kursy zawodowe
  Dobór kursów uzależniony będzie od zainteresowań i predyspozycji Uczestników projektu, a także od potrzeb na lokalnym rynku pracy. Zaplanowano m.in.:
  • kurs komputerowy;
  • kurs prawa jazdy kat. B;
  • kurs ochrony fizycznej osób i mienia,
  • kurs obsługi kasy fiskalnej z fakturowanie komputerowym,
  Jednocześnie katalog kursów jest katalogiem otwartym.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu
Dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności przewidziano bezpłatny udział opiekuna

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. (89) 642 98 89 kom. 797 765 301
Więcej informacji na temat projektu można uzyskać TUTAJ


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego