Platforma internetowa dla osób z autyzmem
i/lub niepełnosprawnością intelektualną

Strona internetowa www.krainaoza.pl ułatwia komunikację i umożliwia wyjście na otwarty rynek pracy osobom z autyzmem czy niepełnosprawnością intelektualną. Strona zawiera także moduł pozwalający na przezwyciężanie trudności w nauce.

Pod innym adresem jest strona www.krainaoza.org przeznaczona dla osób współpracujących i sprawujących opiekę nad osobami z autyzmem, rodziców, opiekunów, terapeutów, pracodawców.

Platforma jest efektem projektu innowacyjnego Fundacji Wspólnota Nadziei we współpracy z Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan, Stowarzyszeniem WAI-NOT i Uniwersytetem Thomas More z Belgii, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Edu-Autyzm", którego celem jest wspieranie włączenia społecznego osób z autyzmem i otwarcie im drogi do rynku pracy.

Źródło: www.niepelnosprawni.gov.pl


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego