Internetowe poradnictwo prawno-społeczne i psychologiczne

Z poradnictwa mogą korzystać osoby niepełnosprawne bez względu na stopień czy rodzaj niepełnosprawności oraz ich otoczenie (np. rodzice, inni członkowie rodzin, opiekunowie).

Poradnictwo prawne świadczone jest w formie on-line za pomocą poczty mailowej oraz komunikatorów internetowych pod adresem: www.poradnictwoprawne.ffm.pl

Poradnictwo psychologiczne świadczone w formie Telefonu Zaufania, w dni robocze, przez godzinę dziennie (9.00 - 10.00) pod numerem telefonu 883 615 863.

Do korzystania zaprasza Fundacja Fuga Mundi w ramach projektu "Świadczenie porad prawno-społecznych i informacji drogą internetową oraz świadczenie porad psychologicznych w formie Telefonu Zaufania'' współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 24 konkursu.

Źródło: www.niepelnosprawni.gov.pl


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego