Poradnictwo indywidualne i grupowe

Uczestnicy projektu objęci zostaną wsparciem psychologa, doradcy zawodowego i opiekuna grupy. Zaplanowano realizację zarówno indywidualnych jak i grupowych spotkań ze specjalistami.

Poprzez indywidualne poradnictwo psychologiczne Uczestnicy projektu będą mieli możliwość poznania siebie, swoich możliwości i potencjału oraz doskonalenia komunikacji interpersonalnej. Przede wszystkim jednak wsparcie psychologiczne ma pomóc Uczestnikom w rozwiązywaniu problemów życiowych, nauczyć radzenia sobie ze stresem oraz budowania obrazu własnej osoby. Powstaną również grupy wsparcia, liczące nie więcej niż 10 osob.

W trakcie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym określony zostanie indywidulany profil zawodowy każdego z Beneficjentów. Podjęta zostanie tematyka czynników mających wpływ na planowanie dalszego rozwoju zawodowego, ustalona indywidualna ścieżka reintegracji zawodowej. Spotkania grupowe będą organizowane zgodnie z potrzebami Uczestników. Beneficjenci nabędą umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych, poznają podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nimi rządzą oraz dokonają analizy lokalnego rynku pracy i możliwości zatrudnienia.


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego