Szkolenia zawodowe

Dobór kursów zawodowych uzależniony zostanie od zainteresowań i predyspozycji Uczestników projektu, a także od potrzeb na lokalnym rynku pracy. Zaplanowano m.in.:

Katalog kursów jest katalogiem otwartym.


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego