Uczestnicy

Projekt skierowany jest do osób:

  1. posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  2. zamieszkujących na terenie powiatu ostródzkiego;
  3. nie pozostających w zatrudnieniu;
  4. będących w wieku aktywności zawodowej;
  5. korzystających z usług pomocy społecznej.
Uczestnikami projektu mogą być osoby o następujących dysfunkcjach:

Symbol przyczyny niepełnosprawnościWyjaśnienie
03 - Lzaburzenie głosu, mowy i choroby słuchu
04 - Ochoroby narządu wzroku
05 - Rupośledzenie narządu ruchu
06 - Eepilepsja
07 - Schoroby układu oddechowego i krążenia
08 - Tchoroby układu pokarmowego
09 - Mchoroby układu moczowo-płciowego
10 - Nchoroby neurologiczne
11 - Iinne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu aktywności społecznej i zawodowej 100 osób niepełnosprawnych, zamieszkujących na terenie powiatu ostródzkiego.
Cele szczegółowe projektu:
  1. zwiększenie motywacji do podejmowania aktywności społecznej i zawodowej;
  2. wzrost umiejętności i wiedzy w zakresie poruszania się po rynku pracy;
  3. wzrost kwalifikacji zawodowych.
Projekt jest realizowany od 1 września 2012 roku do 31 sierpnia 2014 roku. Osoby zainteresowane uczestnictwem w proponowanych działaniach mogą zgłaszać się do Biura projektu do dnia 30 listopada 2013 roku.

WAŻNE!

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu.
Dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności przewidziano bezpłatny udział opiekuna.
Liczba miejsc jest ograniczona.


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego