Warsztaty zawodowe

Zorganizowany zostanie cykl warsztatów z zakresu kompetencji zawodowych w trzech blokach tematycznych:

  1. Akademia pracy: aktywne poszukiwanie pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, kontakt z pracodawcą, rynek pracy, w formie wyjazdowej i stacjonarnej - do wyboru.
  2. Podstawy działalności gospodarczej: rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej, obowiązujące przepisy prawa, proces tworzenia własnej firmy. Warsztat zorganizowany zostanie w formie stacjonarnej.
  3. Ekonomia społeczna w praktyce: ekonomia społeczna, możliwości zatrudnienia, podmioty ekonomii społecznej. Warsztat zostanie przeprowadzony w formie wyjazdowej w siedzibie podmiotu ekonomii społecznej.


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego