Program wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci
z niepełnosprawnością - doradź rządowi!

W 2017 roku powstanie program wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością - tak wynika z zapowiedzi Premier.

Dlatego jest prośba do rodziców, opiekunów prawnych, stowarzyszeń o przesłanie swoich postulatów wynikających z dotychczasowych doświadczeń Możemy podpowiedzieć jak ten program powinien wyglądać, wskazać najważniejsze zagadnienia, które powinien poruszać.

Wskaż:
  1. Trzy najważniejsze sprawy do uregulowania.
  2. Językiem "merytorycznym" , czyli bez wpisów emocjonalnych.
  3. Należy się podpisać z imienia i nazwiska.
Trzy krótkie punkty (max 1,5 tys znaków) można wysłać na adres redakcja@niepelnosprawni.pl lub wpisać komentarz na stronie www.niepelnosprawni.pl do 16 października 2016 r.

Informacja dotrze do rządu i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - koordynatorów programu.

Akcje zainicjowała i prowadzi redakcja niepełnosprawni.pl


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego