Trwa rekrutacja do projektu

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do udziału w projekcie "Niepełnosprawni, Niepowtarzalni - w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu.
Dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności przewidziano bezpłatny udział opiekuna.
Liczba miejsc jest ograniczona.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które:
  1. posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  2. zamieszkują na terenie powiatu ostródzkiego;
  3. nie pozostają w zatrudnieniu;
  4. są w wieku aktywności zawodowej;
  5. korzystają z usług pomocy społecznej.
W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
  1. Wsparcie indywidualne i grupowe
  2. Warsztaty umiejętności społecznych
  3. Warsztaty umiejętności zawodowych
  4. Kursy zawodowe
Więcej nt. działań można uzyskać TUTAJ

Okres realizacji projektu: 01.09.2012 - 31.08.2014 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14 - 100 Ostróda, tel. (89) 642 98 89 kom. 797 765 301.Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego