Domy Pomocy Społecznej


 1. Na terenie Powiatu Ostródzkiego funkcjonują następujące domu pomocy społecznej:
  • Dom Pomocy Społecznej w Molzie, który jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku.
   Placówka prowadzona jest przez Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia region Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Molzie w 2011 rok wynosi 2.820,00 zł.

   Adres: Dom Pomocy Społecznej
   Molza 18
   14-105 Łukta
   Tel. kontaktowy (89) 647-50-51
   Dyrektor: Sławomir Przewłocki

  • Dom Pomocy Społecznej "Michała Archanioła" w Szyldaku, który jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych.
   Placówka prowadzona jest przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie "Pomoc Maltańska" Oddział w Szyldaku.
   Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Michała Archanioła" w Szyldaku w 2011 r. wynosi 2.431,00 zł.

   Adres: Dom Pomocy Społecznej "Michała Archanioła"
   ul. Gdańska 14
   14-106 Szyldak
   Tel. kontaktowy (89) 647-65-65, fax (89) 647-66-05
   Dyrektor: Robert Burdalski
   http://www.archaniolmichal.pl

  • Powiatowy Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Ostródzie
   MISJA:
   Misja Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie, wśród innych ludzi i szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wsparcie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom związanym z opieką i wspólnym z nimi życiem.
   Dom prowadzony przez Polskie StowarzyszenieNa Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
   Koło w Ostródzie

   Adres:
   Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocyw Ostródzie
   ul. Grunwaldzka 19A (I p.), 14-100 Ostróda
   Tel. 89 646 49 29 w. 110
   e-mail: aneta.lis@ostroda.psouu.org.pl
   www.ostroda.psouu.org.pl/p-ds

 2. Kryteria ubiegania się o skierowanie


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego