Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych
w Ostródzie


Do zakresu działania rady, zgodnie Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych należy:

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
    • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
    • realizacji praw osób niepełnosprawnych,
  2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  3. ocena realizacji programów,
  4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Adres do korespondencji:
Adres do korespondencji:
Powiatowa Społeczna Rada
do spraw
Osób Niepełnosprawnych
w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 5
14 - 100 Ostróda
Adres e-mail: spolecznaradaON@powiat.ostroda.pl
Tel. 89 642 98 90


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego