Prośba o pomoc na Święta Bożego Narodzenia

Szanowni Państwo Zarząd Fundacji Niepełnosprawnych "SANUS" z siedzibą w Ostródzie zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie rzeczowe i finansowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z ubogich rodzin. Fundacja nasza działa ponad dwadzieścia lat charytatywnie. Fundusze, dary rzeczowe, o jakie się zwracamy będą w całości przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji, rozdz. II §8 p.2 - pomoc rodzinom najuboższym wychowującym niepełnosprawne dzieci. Nasi podopieczni to rodziny ubogie, którym bez wsparcia na ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA pozostanie smutna codzienność. Kierujemy nasze wezwanie do wszystkich "ludzi dobrej woli" z apelem:
"LOS NASZYCH POLSKICH DZIECI JEST W NASZYCH RĘKACH".
Łączę wyrazy szacunku
Prezes Fundacji
Paweł Prusik


FUNDACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH SANUS
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO ADRES:
14-100 Ostróda, ul. Wierzbowa 7
www.sanus.aniwo.pl
e-mail: kontakt@sanus.aniwo.pl
Bank BGŻ nr rachunku :
33 2030 0045 1110 0000 0257 8450


Źródło: www.sanus.aniwo.pl


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego