Seminarium "Osoby niepełnosprawne -
Prawa człowieka naszymi prawami"

Zaproszenie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy działają w organizacjach lub chcą zaangażować się w działalność organizacji pozarządowych.
Udział w seminariach jest bezpłatny (4 weekendy - szkolenie, warsztaty, wyżywienie i zakwaterowanie w ośrodku szkoleniowym w Warszawie). Seminaria rozpoczną się jesienią 2015 r.
Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) należy przesłać pod adres: biuro.cpon@gmail.com
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających warunki. Nabór prowadzony będzie do 30 czerwca 2015 r.
Na seminariach omawiane będą następujące zagadnienia:

Nabór uczestników prowadzi Fundacja Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych (CPON). Grant FIO 2015

Źródło: www.niepelnosprawni.gov.pl


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego