Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego w Morągu

W ciągu ostatnich 20 lat liczba chorych psychicznie w Polsce zwiększyła się o ponad 130 proc. Co roku do placówek psychiatrycznych zgłasza się 1,5 mln chorych. W placówkach prowadzonych prze TPD - Warsztacie Terapii Zajęciowej i Środowiskowym Domu Samopomocy, również osób z takimi schorzeniami przybywa, dlatego zarząd stowarzyszenia postanowił zwrócić uwagę na ten problem i zorganizować w Morągu obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Organizatorem z ramienia TPD był Środowiskowy Dom Samopomocy, który wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Morąskim Stowarzyszeniem Pomocy Nerwowo i Psychicznie Chorym zorganizował po raz pierwszy w Morągu, 18 października obchody tego święta w naszym mieście. Honorowy Patronat nad obchodami objął Burmistrza Morąga - Tadeusz Sobierajski.

Obchody składały się z dwóch części. O godzinie 10:00 w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ulicy Szkolnej 12, odbyło się spotkanie integracyjne osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, prelekcja psychologa, wystawa prac uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu i słodki poczęstunek. Druga część obchodów odbyła się o godz. 12:00 w ratuszu i skierowana była do opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi oraz instytucji wspomagających te osoby. Część ta składała się z prelekcji psychologa-Marty Borońskiej, która zwróciła uwagę na stereotypy i stygmatyzację osób chorych psychicznie, wystąpień zaproszonych gości, wystawy prac uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Morąskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym i słodkiego poczęstunku.

Głównym celem zorganizowania obchodów ŚWIATOWEGO DNIA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI było podniesienie świadomości społecznej w zakresie zaburzeń psychicznych oraz łamanie stereotypów i wyobrażeń na temat funkcjonowania osób z tymi zaburzeniami.


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego