Zmiany w systemie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością

MRPiPS ogłosiło konsultacje społeczne - za pomocą specjalnego formularza na stronie PFRON http://www.pfron.org.pl/pl/konsultacje-spoleczne/3226,Formularz.html każdy może zgłaszać swoje uwagi dot. zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Uwagi powinny dotyczyć propozycji zmian w prawie poprawiających sytuację osób z niepełnosprawnością. Konsultacje będą prowadzone do 15 września 2016 roku. Zachęcamy do udziału instytucje publiczne, stowarzyszenia a także osoby indywidualne - "Nic o was bez was".


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego