PROGRAM SZKOLENIA TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE
SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

Szkolenie w dniach 24-25 września 2013 r.
Trener: Krzysztof Leończuk
Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Ostródzie


DZIEŃ I
Godzina Temat
9.00 - 10.30 Wprowadzenie do tematyki ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej
10.30 - 10.45 Przerwa kawowa
10.45 - 12.15 Spółdzielnie socjalne - wprowadzenie
- spółdzielnie socjalne
- spółdzielnie osób prawnych
12.15-12.30 Przerwa kawowa
12.30-14.00 Zakładanie spółdzielni socjalnej - krok po kroku
14.00-14.30 Obiad
14.30-16.00 Praktyczna strona organizacji spółdzielni socjalnej (zarządzanie, zatrudnianie)
16.00 Zakończenie szkolenia


DZIEŃ II
Godzina Temat
9.00 - 10.30 Statut spółdzielni socjalnej cz.1
10.30-10.45 Przerwa kawowa
10.45 - 12.15 Statut spółdzielni socjalnej cz.2
12.15-12.30 Przerwa kawowa
12.30-14.00 Finansowanie spółdzielni socjalnej
14:00 - 14:15 Przerwa kawowa
14:15 - 15:30 Dobre i złe praktyki funkcjonowania spółdzielni socjalnych
15.30 Zakończenie szkolenia, obiad


Do pobrania:
- deklaracja uczestnictwa osoby w projekcie
- zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego