Ulga w PIT za rok 2017 z tytułu używania samochodu osobowego

Wystarczy posiadanie stopnia niepełnosprawności i bycie właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu . Nie trzeba dokumentować korzystania z terapii. Odliczenie przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom samochodu osobowego, bez względu na stopień niepełnosprawności. Samochód winien być używany w celach rehabilitacyjnych oraz związanych z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych.

Za 2017 rok z ulgi z tytułu używania samochodu osobowego mogą korzystać osoby niepełnosprawne lub podatnicy mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne lub dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie na www.niepelnosprawni.pl


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego