Bezpłatne warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych

W Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko (www.sail-mazury.pl) odbędą się "Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych".

Miejsce:
Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej
11 - 500 Giżycko, ul. Moniuszki 24,Tel/fax. (87) 428 5898, (87) 428 5971

Terminy:
1.1 lipca -14 lipca 2014r.
2.15 lipca -28 lipca 2014r.
3.29 lipca -11 sierpnia 2014r.
4.12 sierpnia -25 sierpnia 2014 r.

Organizatorem Warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych.
Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe).Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie będące uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje: Krzysztof Dunowski Wiceprezes MSŻ
tel. (87) 4285898, 4285971, kom. 667666219
e-mail: sail@sail-mazury.pl, krzysiedd@wp.pl
Regulamin warsztatów i druki do pobrania zamieszczone są na stronie internetowej
www.msz.org.pl

Zapraszamy do udziału!!!


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego